Účetnictví

obr1

Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

Klientům nabízíme zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí. K portfoliu našich služeb patří i kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence za celé zdaňovací období jednorázově. Obrátit se na náš profesionální tým mohou obchodní společnosti, neziskové organizace, drobní živnostníci a další zákazníci.

Mzdové účetnictví

Za naše klienty převezmeme starost o veškerou účetní agendu a svěřit nám můžete i mzdové účetnictví. Zpracování mezd provádíme samostatně nebo spolu s vedením účetnictví, včetně personální agendy. Mzdy zpracujeme vždy podle předem dohodnutých termínů a na přání klienta zařídíme například i sepsání pracovní smlouvy nebo přihlášení zaměstnanců na příslušných úřadech.

Zastupování v jednání s úřady

Nemáte čas chodit po úřadech? Využijte možnosti nechat se zastupovat naší firmou. Zastupování v jednání s úřady patří k portfoliu našich komplexních služeb v oboru účetnictví. Vyřídíme za Vás vše potřebné na finančním úřadě i na příslušných pobočkách zdravotní pojišťovny a ČSSZ. Zastupování probíhá na základě plné moci udělené klientem.

Daně

Přiznání ke všem druhům daní

Našim zákazníkům zpracujeme veškerá daňová přiznání, a to jak v rámci dlouhodobého mandátu, tak i jednorázově. Zpracováváme daňová přiznání ke všem druhům daní, jako např. daň z příjmů (fyzických i právnických osob), daň silniční, daně z nemovitostí apod. Našich služeb mohou využít také OSVČ, součástí zpracování přiznání je pak i vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu a sociální zabezpečení.

Odklad přiznání daně z příjmu do konce června

Nestíháte v termínu podat daňové přiznání? Nejznámějším řešením je odklad přiznání daně z příjmu do konce června, avšak s využitím daňového poradce. Pokud se obrátíte na naši účetní společnost, včas zajistíme odklad Vašeho daňového přiznání na 30. června. Všem klientům dále nabízíme kontrolu účetnictví a zpracování daňových přiznání.

Zastoupení přes správce daně

Jsou daně Vaší noční můrou? Neváhejte kontaktovat naši společnost a využít našich profesionálních služeb v oboru účetnictví a daňového poradenství. Klientům nabízíme také zastoupení přes správce daně, a to na základě udělené plné moci. Pokud se na nás obrátíte, spolehlivě Vás provedeme všemi úskalími v oblasti daní či daňového řízení.

Poradenství

Daňové poradenství je naší stěžejní službou, zahrnující kontrolu výdajů, účetnictví a zpracování přiznání k dani, včetně optimalizace daňové povinnosti klienta. Poskytujeme jak jednorázovou konzultaci, tak i soustavnou poradenskou činnost. Současně se věnujeme zastupování klientů při jakýchkoliv jednáních na finančních úřadech a profesionálně převezmeme také zastoupení ve věci daňové kontroly.


Napište nám